O nás

Firma výklízet nás baví - likvidace odpadů působí v oblasti nakládání s odpady od roku 1991 a zabývá se vyklízením, nakládkou, odvozem, řádnou likvidací odpadů, jejich využitím a zneškodněním ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.

Od roku 2005 jsme držiteli certifikátu ISO 9001:2001

Provozujeme svozový dvůr v Praze 4, Krči, ve kterém odpady shromažďujeme a třídíme. Odtud pak jsou rozváženy k jejich dalšímu zpracování, využívání, případně i k jejich ekologickému zneškodnění.

 

U stálých obchodních partnerů navíc aktivně spolupracujeme i při komplexním řešení jejich odpadového hospodářství, požadavků a individuálních potřeb.

Naším cílem je maximální recyklace a minimalizace odpadů, které je nutno uložit na skládku bez dalšího využití. Proto v současné době pracujeme na rozvinutí našich kapacit pro svoz, dotřídění a další využití recyklovatelných odpadů.

 

Veškeré informace vám rádi sdělí naši zkušení pracovníci, kteří s vámi najdou optimální řešení likvidace vašeho odpadu včetně závazných cenových podmínek.

Další službu, kterou Vám můžeme nabídnout je zpracování a výpis z evidence odpadů, které jsme od Vás převzali a naší firmou Váš odpad řádně zlikvidovali.

Takto zhotovený výpis z evidence odpadů Vám bude sloužit jako doklad o řádné likvidaci odpadů a pro zhotovení Vaši evidence a hlášení o produkci a nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb ve znění pozdějších předpisů.